11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia pamiętamy i czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Upamiętniając 101 rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie klasy 6B przygotowali podniosłą i wzruszającą uroczystość. Przypomnieli burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie upragnionej wolności. Na koniec pięknym utworem muzycznym zaakcentowali radość i szczęście z życia w wolnym kraju. Pani dyrektor Bożena Wiciak podziękowała wychowawcy i uczniom w/w klasy za piękną i poruszającą lekcję historii.

25.10.2019 rok – “Szkoła pamięta”

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” 25 października 2019 roku, w ostatni piątek przed 1 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach wraz z nauczycielami zorganizowali działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia. Udali się na cmentarz, Plac i Pomnik św Jana Pawła II, gdzie wspólnie porządkowali groby, w tym także zapomniane mogiły i zapalili znicze, nie zapominając również o zmarłych pedagogach i pracownikach szkoły. Pamięć o tych, których nie ma już wśród nas jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Cieszymy się, że nasza szkoła wzięła udział w tej wyjątkowej akcji.

“Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy”

W piątek 25 października 2019 roku odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych. Ceremonię pasowania rozpoczęli uczniowie klasy 6A, którzy przywitali zgromadzonych.

Uczniowie klas pierwszych z pomocą i wsparciem klasy 6A przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Dyrektor Bożena Wiciak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów – instrukcja

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 15 października 2019 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Klasa 5B wraz z wychowawcą uświetnili ten dzień występując przed swoimi nauczycielami i całą społecznością szkolną. Pani dyrektor przyłączyła się do podziękowań uczniów, życząc wszystkim pracownikom szkoły uśmiechu każdego dnia oraz satysfakcji i zadowolenia z codziennej pracy.

SPOTKANIE Z RODZICAMI !

Dnia 17 września 2019 roku (najbliższy wtorek) o godzinie 16.00 zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców klas I – VII.

Klasa 1A – Klasopracownia nr 5

Klasa 1B – Klasopracownia nr 6

Klasa 2A – Klasopracownia nr 3

Klasa 2B – Klasopracownia nr 4

Klasa 3A – Klasopracownia nr 1

Klasa 3B – Klasopracownia nr 2

Klasa 4A – Klasopracownia nr 17

Klasa 5A – Klasopracownia nr 18

Klasa 5B – Klasopracownia nr 10

Klasa 5C – Klasopracownia nr 9

Klasa 5D – Klasopracownia nr 14

Klasa 6A – Klasopracownia nr 16

Klasa 6B – Klasopracownia nr 11

Klasa 6C – Klasopracownia nr 12

Klasa 6D – Klasopracownia nr 13

Klasa 7C – Klasopracownia nr 19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020, na której poza uczniami klas I-VII, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście, z Burmistrzem Głubczyc, Panem Adamem Krupą na czele. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca szkoły, wprowadzono sztandar szkoły, po czym odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Bożena Wiciak, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych. Oprócz życzeń pani dyrektor przypomniała o 80 – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i upamiętniając pokolenie Dzieci Wojny, szkoła weźmie udział w Projekcie Ministerialnym “Przerwany Marsz”. Przekroczenie progów szkół/klas, udział w prelekcjach przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów skierował obecny na uroczystości Burmistrz Głubczyc, Pan Adam Krupa, życząc wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Ponadto dyrekcja wspomniała o remontach w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach, które odbywały się podczas wakacji. Podziękowała przy tym za dotychczasową współpracę Organowi Prowadzącemu, Fundacji “Galmet” oraz Radzie Rodziców, zachęcając do jej kontynuacji. Po serdecznych słowach dyrektora nastąpiła część artystyczna i rozejście się uczniów z wychowawcami do poszczególnych klas.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Dnia 19.06.2019 roku o godzinie 9.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego Dyrektor Szkoły, Bożena Wiciak podziękowała uczniom, współpracownikom, Radzie Rodziców za włożony trud, pracę, życzliwość i wsparcie w minionym roku szkolnym. Następnie wręczono uczniom poszczególnych klas świadectwa z wyróżnieniem i Rodzicom wyróżniającym się na rzecz pracy szkoły “Tytuł Przyjaciela Szkoły”. Pożegnała także uczniów opuszczających mury tejże szkoły, tym samym życząc wszystkim, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, relaksu, a także czasem poświęconym podróżowaniu, poznawaniu nowych miejsc i ludzi.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od dnia 13 czerwca 2019 roku (czwartku) Szkoła pracuje według planu.