Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zmiana sposobu wnoszenia opłat za obiady szkolne

Od 1 stycznia 2020 zostaje wprowadzony nowy system opłat za obiady szkolne.
Należność proszę wpłacać na rachunek Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach:

Santander Bank 09 1090 2154 0000 0001 4393 5097

W tytule przelewu wpisujemy: opłata za posiłki za m-c …
oraz imię i nazwisko dziecka.

Termin dokonywania wpłat nie ulega zmianie – do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Należność za czas choroby dziecka będzie odliczana w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu szkoły 77 485 27 44

„Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew, dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się”

Dnia 19 grudnia 2019 roku odbyły się uroczyste Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klasy 2B. Dzieci pięknie się zaprezentowały, a świetności inscenizacji dodały pastorałki i kolędy, do śpiewania których włączyła się zgromadzona publiczność. Po wzruszającym występie młodzi wykonawcy otrzymali gromkie brawa. Pani dyrektor Bożena Wiciak podziękowała występującym artystom oraz opiekunom za przygotowanie wyjątkowych Jasełek i wprowadzenie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Złożyła także świąteczne życzenia całej społeczności szkolnej.

Również tym, którzy przeczytają powyższy wpis i na bieżąco śledzą wydarzenia z życia szkoły życzymy uśmiechu na każdy dzień i gestu podania ręki drugiemu człowiekowi, powodującego przemianę w innych i w nas samych….. „bo zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu sukcesów Rodzicom i Uczniom składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach

XX FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNO – PROZDROWOTNEJ

19 listopada 2019 roku Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbył się już XX Festiwal Piosenki Ekologiczno – Prozdrowotnej organizowany przez naszą szkołę. Wzięło w nim udział 105 uczestników w różnych kategoriach.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Wiciak od powitania zaproszonych gości: Starosty Głubczyc, Pana Piotra Soczyńskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Kazimierza Bedryj, Dyrektora, a zarazem gospodarza obiektu, Pana Zbigniewa Ziółko, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, Pani Ewy Błażków, Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głubczycach, Pani Iwony Kusznier, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Pana Krzysztofa Tokarza, Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Pana Jana Łaty, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach, Pana Tomasza Kiszczyka, Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach, Pani Anny Komplikowicz – Serwetnickiej, Telewizji Pogranicze, Pana Mariana Pospiszela, Redaktora Naczelnego, Gazety Głosu Głubczyc, Pana Jana Waca, komisji konkursowej: Pani Bożeny Łacek, Pani Barbary Głuszczyńskiej, Pana Adama Kopyto, Pana Marka Wiśniewskiego, uczestników Festiwalu, ich opiekunów i zgromadzonej publiczności.

Ponadto Dyrekcja wyraziła swoją wdzięczność w stosunku do obecnego na Festiwalu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Kazimierza Bedryj, Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu, Pana Stanisława Krzaczkowskiego, niezmiennych od lat i zaprzyjaźnionych ze szkołą sponsorów: Pana Adama Kamińskiego, Pana Karola Galary, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz przygotowujących uroczystość nauczycieli: Pana Piotra Olchowego, Pani Malwiny Olchowy, Pani Moniki Juzwiszyn, Pani Kariny Kowalskiej, Pani Małgorzaty Szuszkowskiej, Pani Ilony Osiowskiej, Pani Beaty Sobczak, Pani Doroty Żołędziewskiej i Pani Wiesławy Achtelik.

Następnie Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu Panią Lidię Olchowy, która była inicjatorką i pomysłodawczynią tego pięknego przedsięwzięcia.

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę, a opiekunowie podziękowanie za przygotowanie i udział w Festiwalu. Wśród nagrodzonych byli także nasi uczniowie:

  • Michalina Kaliwoda – I miejsce w kategorii soliści klas IV – VI
  • Antonina Wysocka – II miejsce w kategorii soliści klas I – III
  • Julia Kopczyńska i Weronika Malina – II miejsce w kategorii zespoły klas IV – VI Dziękujemy za udział w Festiwalu, a nagrodzonym gratulujemy !

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia pamiętamy i czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Upamiętniając 101 rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie klasy 6B przygotowali podniosłą i wzruszającą uroczystość. Przypomnieli burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie upragnionej wolności. Na koniec pięknym utworem muzycznym zaakcentowali radość i szczęście z życia w wolnym kraju. Pani dyrektor Bożena Wiciak podziękowała wychowawcy i uczniom w/w klasy za piękną i poruszającą lekcję historii.

25.10.2019 rok – „Szkoła pamięta”

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” 25 października 2019 roku, w ostatni piątek przed 1 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach wraz z nauczycielami zorganizowali działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia. Udali się na cmentarz, Plac i Pomnik św Jana Pawła II, gdzie wspólnie porządkowali groby, w tym także zapomniane mogiły i zapalili znicze, nie zapominając również o zmarłych pedagogach i pracownikach szkoły. Pamięć o tych, których nie ma już wśród nas jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Cieszymy się, że nasza szkoła wzięła udział w tej wyjątkowej akcji.

„Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy”

W piątek 25 października 2019 roku odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych. Ceremonię pasowania rozpoczęli uczniowie klasy 6A, którzy przywitali zgromadzonych.

Uczniowie klas pierwszych z pomocą i wsparciem klasy 6A przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Dyrektor Bożena Wiciak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów – instrukcja

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 15 października 2019 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Klasa 5B wraz z wychowawcą uświetnili ten dzień występując przed swoimi nauczycielami i całą społecznością szkolną. Pani dyrektor przyłączyła się do podziękowań uczniów, życząc wszystkim pracownikom szkoły uśmiechu każdego dnia oraz satysfakcji i zadowolenia z codziennej pracy.

Skip to content