Informacje📌

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa od 18 stycznia 2021 roku do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I – III, natomiast klasy IV – VIII pozostają w nauczaniu zdalnym📌

Dotychczasowy Regulamin zasad bezpieczeństwa obowiązujący na terenie naszej szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym;

➡️Klasy pierwsze – wejście nr 2;

➡️Klasy drugie i trzecie – wejście nr 1;

➡️obowiązek zakrywania ust i nosa, zakaz wchodzenia na teren placówki osób postronnych – pozostają bez zmian📌

Wszystkie sprawy administracyjne będą rozwiązywane telefonicznie i e-mailowo📌

➡️77 485 27 44
➡️sekretariat@sp1glubczyce.eu

Dodatkowo tygodniowe godziny konsultacji z nauczycielami pozostają, jak dotychczas📌

Dbajmy o siebie i nie narażajmy się nawzajem📌

Pozostańcie w zdrowiu👋🏻
Dyrektor SP1w Głubczycach – Bożena Wiciak

🎄Przerwa świąteczna

Drodzy Uczniowie, Rodzice,

📌Przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2020 roku do 1 stycznia 2021 roku.

📌Ferie zimowe rozpoczynają się już 4 stycznia 2021 i trwać będą do 15 stycznia 2021 roku.

📌II półrocze i powrót do zajęć rozpoczynamy 18 stycznia 2021 roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim zdrowia. Niech nadchodzące Święta i Nowy Rok, pomimo obecnej, trudnej rzeczywistości – przyniosą Nam spokój, wzajemne zrozumienie i powrót do szczęśliwej, tak często niedocenianej, zwyczajnej codzienności❗️
Pozostańcie w zdrowiu i do zobaczenia wkrótce❗️- Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne SP 1🎄

Komunikat

Drodzy Rodzice, w związku ze zmianą daty czasu ferii zimowych (od 4 stycznia 2021 do 15 stycznia 2021 roku) informujemy o nowych terminach dotyczących wystawiania ocen śródrocznych, a tym samym zakończeniu I półrocza – zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Statutem SP 1 z O.I w Głubczycach:

  • 1 XII 2020 r. – podanie ocen niedostatecznych;
  • 16 – 18 XII 2020 r. – podanie ocen proponowanych;
  • 21 XII 2020 r. – Rada klasyfikacyjna;
  • 22 XII 2020 r. – Rada plenarna.

Uwaga! Ze względu na niedawne spotkania online z rodzicami i zmianę terminu ferii zimowych, nie będzie zebrań online w miesiącu grudniu. Chętnych rodziców zapraszamy na indywidualne konsultacje online z poszczególnymi nauczycielami (w godzinach przesłanych wszystkim rodzicom przez e-dziennik).

Zebranie z rodzicami online

Informacyjnie przypominamy, że dnia 17 listopada 2020 roku o godzinie 16.00 odbędą się online spotkania z wychowawcami (Office 365/Teams).

11 listopada – Dzień Niepodległości🇵🇱

Pamiętamy i pamiętać obiecujemy zawsze🇵🇱

Informacja📌

Zgodnie z ogłoszeniem premiera Mateusza Morawieckiego nowych ograniczeń od 9.11.2020 roku zostaje wprowadzone nauczanie zdalne również dla uczniów klas I – III, a także przedłużenie go w przypadku klas IV – VIII do 29.11.2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę śledzić informacje w mediach i na stronie internetowej szkoły.
Dodatkowo w razie potrzeby, zapraszam do kontaktu poprzez e-dziennik lub indywidualnych konsultacji z nauczycielami w aplikacji Teams.
Wszystkie sprawy administracyjne, jak dotychczas będą rozwiązywane telefonicznie i mailowo.

Pozostańcie w zdrowiu❗️
Dyrektor SP1 w Głubczycach – Bożena Wiciak

Informacja

W związku z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa od 24 października do 8 listopada 2020 roku nauka w klasach:

I-III odbywać się będzie, jak dotychczas – stacjonarnie;

IV-VIII odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Zajęcia online będą realizowane zgodnie z planem, w aplikacji Teams. Tematyka zajęć oraz frekwencja odnotowywana będzie, jak w trybie stacjonarnym – poprzez e-dziennik.

Szczegółowych informacji udzielać będą wychowawcy poszczególnych klas.

Proszę pamiętać, że w godzinach 8.00 – 16.00 przemieszczanie się osób do 16 roku życia tylko pod opieką dorosłego.

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1, tj; obowiązek zakrywania ust i nosa, zakaz wchodzenia na teren placówki osób postronnych – pozostają bez zmian.

Wszystkie sprawy administracyjne będą rozwiązywane telefonicznie i mailowo.

Konsultacje online

Informujemy, że dnia 20 października 2020 roku od godziny 16.00 do godziny 17.00 odbędą się online konsultacje z nauczycielami (Office 365/Teams).

Informacja📌

W związku z ponownym objęciem naszego powiatu tzw. „czerwoną strefą” w Szkole Podstawowej nr 1 wprowadzone wcześniej dodatkowe obostrzenia pozostają bez zmian: podział placówki na strefy, obowiązek noszenia masek, także przez uczniów oraz zakaz wchodzenia na teren placówki osób postronnych. Wszystkie sprawy administracyjne, jak dotychczas rozwiązywane będą telefonicznie i mailowo📌

Dbajmy o siebie i nie narażajmy się nawzajem📌

Pozostańcie w zdrowiu❗️
Dyrektor SP1 w Głubczycach – Bożena Wiciak

14 X 2020


Drodzy Rodzice, Uczniowie – na podstawie art. 74 KN, w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych📌

W tym wyjątkowym dla wszystkich pracowników szkoły dniu – pomyślności❗️
Skip to content