SPOTKANIE Z RODZICAMI !

Dnia 17 września 2019 roku (najbliższy wtorek) o godzinie 16.00 zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców klas I – VII.

Klasa 1A – Klasopracownia nr 5

Klasa 1B – Klasopracownia nr 6

Klasa 2A – Klasopracownia nr 3

Klasa 2B – Klasopracownia nr 4

Klasa 3A – Klasopracownia nr 1

Klasa 3B – Klasopracownia nr 2

Klasa 4A – Klasopracownia nr 17

Klasa 5A – Klasopracownia nr 18

Klasa 5B – Klasopracownia nr 10

Klasa 5C – Klasopracownia nr 9

Klasa 5D – Klasopracownia nr 14

Klasa 6A – Klasopracownia nr 16

Klasa 6B – Klasopracownia nr 11

Klasa 6C – Klasopracownia nr 12

Klasa 6D – Klasopracownia nr 13

Klasa 7C – Klasopracownia nr 19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020, na której poza uczniami klas I-VII, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście, z Burmistrzem Głubczyc, Panem Adamem Krupą na czele. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca szkoły, wprowadzono sztandar szkoły, po czym odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Bożena Wiciak, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych. Oprócz życzeń pani dyrektor przypomniała o 80 – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i upamiętniając pokolenie Dzieci Wojny, szkoła weźmie udział w Projekcie Ministerialnym „Przerwany Marsz”. Przekroczenie progów szkół/klas, udział w prelekcjach przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów skierował obecny na uroczystości Burmistrz Głubczyc, Pan Adam Krupa, życząc wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Ponadto dyrekcja wspomniała o remontach w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach, które odbywały się podczas wakacji. Podziękowała przy tym za dotychczasową współpracę Organowi Prowadzącemu, Fundacji „Galmet” oraz Radzie Rodziców, zachęcając do jej kontynuacji. Po serdecznych słowach dyrektora nastąpiła część artystyczna i rozejście się uczniów z wychowawcami do poszczególnych klas.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Dnia 19.06.2019 roku o godzinie 9.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego Dyrektor Szkoły, Bożena Wiciak podziękowała uczniom, współpracownikom, Radzie Rodziców za włożony trud, pracę, życzliwość i wsparcie w minionym roku szkolnym. Następnie wręczono uczniom poszczególnych klas świadectwa z wyróżnieniem i Rodzicom wyróżniającym się na rzecz pracy szkoły „Tytuł Przyjaciela Szkoły”. Pożegnała także uczniów opuszczających mury tejże szkoły, tym samym życząc wszystkim, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, relaksu, a także czasem poświęconym podróżowaniu, poznawaniu nowych miejsc i ludzi.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od dnia 13 czerwca 2019 roku (czwartku) Szkoła pracuje według planu.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Ze względu na upały według prognoz meteorologów, a tym samym mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach oświatowych w dniach 11.06.2019 roku (wtorek) oraz 12.06.2019 roku (środa) zajęcia będą skrócone z 45 do 30 minut. Szczegóły dotyczące pracy szkoły w tych dniach u wychowawców klas.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku i śmiertelnym zdarzeniem w szkole w Warszawie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach informuje o możliwości zapoznania się z dokumentem i procedurami bezpieczeństwa. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 ZOKiS

Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 ZOKiS

Wyniki rekrutacji i listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 dostępne w sekretariacie szkoły.

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z zawieszeniem z dniem 27 kwietnia 2019r.
ogólnopolskiego strajku, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach od

poniedziałku 29 kwietnia 2019 r.

będą odbywać się według planu.

Skip to content