Zmiana sposobu wnoszenia opłat za obiady szkolne

Od 1 stycznia 2020 zostaje wprowadzony nowy system opłat za obiady szkolne.
Należność proszę wpłacać na rachunek Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach:

Santander Bank 09 1090 2154 0000 0001 4393 5097

W tytule przelewu wpisujemy: opłata za posiłki za m-c …
oraz imię i nazwisko dziecka.

Termin dokonywania wpłat nie ulega zmianie – do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Należność za czas choroby dziecka będzie odliczana w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu szkoły 77 485 27 44

Skip to content