Trzymaj formę

W naszej szkole od kilkunastu lat realizowany jest program “Trzymaj formę”, którego celem jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

W ramach programu cyklicznie organizowane są spotkania z ekspertem mające na celu propagowanie zasad prawidłowego odżywiania oraz potrzeby codziennej aktywności fizycznej. 

W tym roku szkolnym spotkanie z klasami szóstymi prowadziła Pani Joanna Zagwocka, a treścią tego wykładu była edukacja konsumencka.  

Treści wynikające z założeń ogólnopolskiego programu “Trzymaj formę” realizowane są w klasach poprzez: 

 • Analizę piramidy zdrowia i talerza zdrowego żywienia, czyli graficznego przewodnika, który w prosty i czytelny sposób pomaga w podejmowaniu codziennych decyzji żywieniowych, 
 • Układanie jadłospisu z uwzględnieniem zapotrzebowania kalorycznego dla swojej grupy wiekowej, 
 • Naukę odczytywania etykiet produktów spożywczych, 
 • Przybliżenie tematu sposobów przetwarzania i przechowywania żywności oraz segregowania odpadów, 
 • Omówienie zasad zdrowego żywienia, 
 • Przygotowywanie zdrowych posiłków, 
 • Propagowanie aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, 
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub pozaszkolnych. 
   
   
Skip to content