233 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, to jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą. Do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski uczniowie klasy 8A z pomocą szkolnego chóru oraz klas 2A i 2B przygotowali godny pochwały i pełen wzniosłości montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.

Dziękujemy młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z  z §5.1. i §5.2 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach z dnia 12 września 2023 roku dzień 2 maja 2024 roku jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast 1 i 3 maja jest polskim świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.

Skip to content