XXI Festiwal Piosenki Ekologiczno – Prozdrowotnej🎬🎤🎼

24 listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbył się już XXI Festiwal Piosenki Ekologiczno – Prozdrowotnej organizowany przez naszą szkołę.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Wiciak od powitania zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Adama Krupy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Kazimierza Bedryj, Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach, Bartosza Dzieży, Dyrektora, a zarazem gospodarza obiektu, Pana Zbigniewa Ziółko, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, Pani Ewy Błażków, Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głubczycach, Pani Iwony Kusznier, Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Pana Jana Łaty, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach, Pana Tomasza Kiszczyka, komisji konkursowej: Pani Jolanty Wojtuś, Pana Adama Kopyto, Pana Marcina Kaczorowskiego, uczestników Festiwalu, ich opiekunów i zgromadzonej publiczności. 

Ponadto Dyrekcja wyraziła swoją wdzięczność w stosunku do niezmiennych od lat i zaprzyjaźnionych ze szkołą sponsorów: Pana Adama Kamińskiego, Pana Janusza Gałeckiego oraz Państwa Moniki i Jacka Łepuch, a także przygotowujących uroczystość nauczycieli: Pani Marii Zajdel, Pani Kariny Kowalskiej, Pani Małgorzaty Szuszkowskiej, Pani Ilony Osiowskiej, Pani Beaty Sobczak, Pani Malwiny Olchowy, Pani Katarzyny Soczyńskiej, Pani Doroty Żołędziewskiej, Pani Doroty Krupy, Pani Ewy Maleńczyk, Pani Renaty Zamojskiej-Reszke, Pana Piotra Olchowego, Pana Damiana Dobrowolskiego, Pana Jana Krause oraz Pana Tomasza Małyjurek.

Następnie Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyc, Pana Adama Krupę.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klas ósmych – Marta Śmidoda oraz Filip Strażnik.

Uczestnicy pięknie się zaprezentowali, pokazując emocje i wyjątkowe umiejętności. Wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomy, a wyróżnieni cenne nagrody. Podziękowanie otrzymali także opiekunowie za przygotowanie swoich podopiecznych oraz udział w Festiwalu.
Jako szkoła promująca zdrowie cieszymy się, że możemy kontynuować to piękne przedsięwzięcie zapoczątkowane wiele lat temu przez Panie: Bożenę Łacek, Lidię Olchowy i Iwonę Kozakiewicz👌🏻Dziękujemy✊🏻

Skip to content