Informacja

Przypominamy, że najbliższy wtorek 1 listopada 2022 roku przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten jest ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Ponadto zgodnie z  z §5.1. i §5.2 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach z dnia 13 września 2022 roku dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest również 31 października 2022 roku (najbliższy poniedziałek).

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

Takie ciche, ciche święto,
Rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia,
Pamięta
Tych, co rozstali się z nami.

Święto rozsnute mgliście
Nad jesiennym, zadumanym światem,
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,
Zmiotą z grobu zeschłe liście,
Położą kwiatek.
                                     
Hanna Łochocka „Dzień zaduszny”

Skip to content