Zebranie z Rodzicami

Drodzy Rodzice, dnia 22 września o godzinie 16.00 odbędą się spotkania z rodzicami dla klas I – VIII

Dodatkowo zgodnie z  z §5.1. i §5.2 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach z dnia 13 września 2022 roku ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych:

 31 października 2022 roku (poniedziałek);

 2 maja 2023 roku (wtorek);

 23 maja 2023 roku (wtorek – egzamin ósmoklasisty);

 24 maja 2023 roku (środa – egzamin ósmoklasisty);

 25 maja 2023 roku (czwartek – egzamin ósmoklasisty);

 9 czerwca 2023 roku (piątek).

Skip to content