Rekrutacja

Drodzy Rodzice, zgodnie z procedurami dotyczącymi rekrutacji informujemy, że:

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są obligatoryjnie,
  • listę kandydatów spoza obwodu można sprawdzić w sekretariacie szkoły. Informację można także uzyskać telefonicznie: 77 485 27 44.

Cieszymy się, że wnioski wszystkich kandydatów zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym dziękujemy za wybór naszej szkoły!

Skip to content