Komunikat

Drodzy Rodzice, w związku ze zmianą daty czasu ferii zimowych (od 4 stycznia 2021 do 15 stycznia 2021 roku) informujemy o nowych terminach dotyczących wystawiania ocen śródrocznych, a tym samym zakończeniu I półrocza – zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Statutem SP 1 z O.I w Głubczycach:

  • 1 XII 2020 r. – podanie ocen niedostatecznych;
  • 16 – 18 XII 2020 r. – podanie ocen proponowanych;
  • 21 XII 2020 r. – Rada klasyfikacyjna;
  • 22 XII 2020 r. – Rada plenarna.

Uwaga! Ze względu na niedawne spotkania online z rodzicami i zmianę terminu ferii zimowych, nie będzie zebrań online w miesiącu grudniu. Chętnych rodziców zapraszamy na indywidualne konsultacje online z poszczególnymi nauczycielami (w godzinach przesłanych wszystkim rodzicom przez e-dziennik).

Skip to content