XX FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNO – PROZDROWOTNEJ

19 listopada 2019 roku Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbył się już XX Festiwal Piosenki Ekologiczno – Prozdrowotnej organizowany przez naszą szkołę. Wzięło w nim udział 105 uczestników w różnych kategoriach.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Wiciak od powitania zaproszonych gości: Starosty Głubczyc, Pana Piotra Soczyńskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Kazimierza Bedryj, Dyrektora, a zarazem gospodarza obiektu, Pana Zbigniewa Ziółko, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, Pani Ewy Błażków, Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głubczycach, Pani Iwony Kusznier, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Pana Krzysztofa Tokarza, Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Pana Jana Łaty, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach, Pana Tomasza Kiszczyka, Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach, Pani Anny Komplikowicz – Serwetnickiej, Telewizji Pogranicze, Pana Mariana Pospiszela, Redaktora Naczelnego, Gazety Głosu Głubczyc, Pana Jana Waca, komisji konkursowej: Pani Bożeny Łacek, Pani Barbary Głuszczyńskiej, Pana Adama Kopyto, Pana Marka Wiśniewskiego, uczestników Festiwalu, ich opiekunów i zgromadzonej publiczności.

Ponadto Dyrekcja wyraziła swoją wdzięczność w stosunku do obecnego na Festiwalu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, Pana Kazimierza Bedryj, Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu, Pana Stanisława Krzaczkowskiego, niezmiennych od lat i zaprzyjaźnionych ze szkołą sponsorów: Pana Adama Kamińskiego, Pana Karola Galary, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz przygotowujących uroczystość nauczycieli: Pana Piotra Olchowego, Pani Malwiny Olchowy, Pani Moniki Juzwiszyn, Pani Kariny Kowalskiej, Pani Małgorzaty Szuszkowskiej, Pani Ilony Osiowskiej, Pani Beaty Sobczak, Pani Doroty Żołędziewskiej i Pani Wiesławy Achtelik.

Następnie Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu Panią Lidię Olchowy, która była inicjatorką i pomysłodawczynią tego pięknego przedsięwzięcia.

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę, a opiekunowie podziękowanie za przygotowanie i udział w Festiwalu. Wśród nagrodzonych byli także nasi uczniowie:

  • Michalina Kaliwoda – I miejsce w kategorii soliści klas IV – VI
  • Antonina Wysocka – II miejsce w kategorii soliści klas I – III
  • Julia Kopczyńska i Weronika Malina – II miejsce w kategorii zespoły klas IV – VI Dziękujemy za udział w Festiwalu, a nagrodzonym gratulujemy !
Skip to content