Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020, na której poza uczniami klas I-VII, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście, z Burmistrzem Głubczyc, Panem Adamem Krupą na czele. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca szkoły, wprowadzono sztandar szkoły, po czym odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Bożena Wiciak, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych. Oprócz życzeń pani dyrektor przypomniała o 80 – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i upamiętniając pokolenie Dzieci Wojny, szkoła weźmie udział w Projekcie Ministerialnym „Przerwany Marsz”. Przekroczenie progów szkół/klas, udział w prelekcjach przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów skierował obecny na uroczystości Burmistrz Głubczyc, Pan Adam Krupa, życząc wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Ponadto dyrekcja wspomniała o remontach w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach, które odbywały się podczas wakacji. Podziękowała przy tym za dotychczasową współpracę Organowi Prowadzącemu, Fundacji „Galmet” oraz Radzie Rodziców, zachęcając do jej kontynuacji. Po serdecznych słowach dyrektora nastąpiła część artystyczna i rozejście się uczniów z wychowawcami do poszczególnych klas.

Skip to content