Z życia szkoły…

W dniach 07.10.2022 r. oraz 10.10.2022 r. ósmoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w szkolnych wycieczkach edukacyjnych do  Top Farms Sp. z o. o. w  Głubczycach, największego producenta ziemniaków. To najpopularniejsze warzywo w Polsce firma uprawia dla potrzeb przetwórstwa w trzech typach użytkowych: chipsowym, frytkowym i stołowym.

Wycieczka została zorganizowana we współpracy z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach, reprezentowaną przez Barbarę Ziółko – głównego specjalistę na stanowisku pracy ds. prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego.

W swojej działalności Top Farms Sp. z o. o. posługuje się Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,  z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Spółka prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą. Dysponuje własną bazą magazynową, maszynami rolniczymi najnowszego typu, wysokiej klasy fachowcami w dziedzinie obsługi najnowszych technologii rolniczych oraz dużym, dobrze wyposażonym zapleczem warsztatowym.

Dzięki ciekawej inicjatywie uczniowie zostali zaznajomieni z metodami hodowli bydła, bazą sprzętową i doświadczeniem firmy w produkcji żywności. Warto dodać, że produkcja zwierzęca jest największym działem produkcyjnym w Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., a mleko jest sprzedawane do czołowych przetwórców w Polsce.

Gościliśmy również w nowoczesnym obiekcie – ogromnej przechowalni ziemniaka w Bogdanowicach – Kolonii i częstowaliśmy się specjalnie przygotowanymi chipsami, co ważne – bez soli i dodatków. Tam warzywa są przechowywane od zbioru do połowy lipca następnego roku. Uczniowie dowiedzieli się, że od systemu wentylacji, chłodzenia i nawilżania atmosfery zależy wysoka jakość surowca, którego głównymi odbiorcami są: Frito Lay Spółka z o.o., McCain Poland Spółka z o.o., The Lorenz Bahlsen Snack-Word oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne Spółka z o.o., produkująca zupki dla niemowląt.

Uczniowie poznali zasady promujące zdrowie i bezpieczne zachowania w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt oraz zagrożenia wypadkowe związane z obecnością maszyn i urządzeń w gospodarstwie.

Celem wycieczki było, między innymi zapoznanie uczniów z zawodem z branży rolniczej, zadaniami  i wykorzystywanym sprzętem, a także  rozbudzanie zainteresowania rolnictwem, bezpieczeństwem podczas pracy w gospodarstwie rolnym, obserwacja, a także czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą i zwierzętami.

Młodzież otrzymała broszury prewencyjne KRUS oraz była zachęcana do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

Pogoda dopisała, a dzięki aktywnej postawie uczniów czas upłynął w bardzo ciekawej i miłej atmosferze.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pracowników Top Farms Sp. z o.o. za ciekawe  spotkanie, pełne nowych wrażeń, zakończone biesiadowaniem przy ognisku z pieczonymi ziemniakami.  

Skip to content