Informacja📌


Drodzy Rodzice, Uczniowie – na podstawie art. 74 KN, w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dodatkowo zgodnie z  z §5.1. i §5.2 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach z dnia 14 września 2021 roku ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych:

📌 15 października 2021 roku (piątek);

📌 12 listopada 2021 roku (piątek);

📌 2 maja 2022 roku (poniedziałek);

📌 24 maja 2022 roku (wtorek – egzamin ósmoklasisty);

📌 25 maja 2022 roku (środa – egzamin ósmoklasisty);

📌 26 maja 2022 roku (czwartek – egzamin ósmoklasisty);

📌 17 czerwca 2022 roku (piątek).

Skip to content