Informacja dotycząca ubezpieczeń 📌

Dzień dobry, poniżej informacje dotyczące ubezpieczenia:

Ważne!
Proszę pamiętać, że ubezpieczenie indywidualne dziecka skończyło się z dniem 31 sierpnia, dlatego zachęcamy chętnych do kontynuacji, bądź wyboru z podanych niżej ofert ubezpieczenia.
Opcja indywidualna to najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji dobrowolnych ubezpieczeń NNW. Rodzice mają możliwość wyboru podjęcia samodzielnej decyzji o wariancie i wysokości składki.
Prezentujemy Państwu trzy oferty ubezpieczeń przesłanych na adres Szkoły Podstawowej nr 1 z O.I w Głubczycach od następstw nieszczęśliwych wypadków Pakiet NNW szkolne od:

  1. Compensa:

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=a9a8ebe2-36ce-4905-bdd7-4a9999a9633e

2. http://bezpieczny.pl/  

3. Uniqa:
https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=978165&PartnerId2=LP 

Skip to content